Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasiči uvítali gratulanty

Svatý Florián z nebe pěkně pokropil oslavu 120. výročí Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky, která se uskutečnila v sobotu 11. května v areálu zbrojnice v Tlumačovské ulici. Přesto přišli hasičům poblahopřát nejen kolegové z okolních sborů a zástupci radnice, ale mnozí další příznivci. Starosta městské části David Vodrážka poděkoval hasičům za jejich bohulibou činnost a předal starostovi sboru Vojtěchu Koutkovi pamětní list. Návštěvníci si se zájmem prohlédli novou zbrojnici z roku 2010, množství techniky a zajímavé ukázky mladých hasičů, psovodů městské policie a lezců pražského hasičského záchranného sboru.

Stodůlecký sbor je velmi aktivní, úspěšně pracuje s mládeží a výrazně pomáhal v roce 2002 při povodních v Praze, loni a předloni v severních Čechách nebo při velkém požáru tržnice v Libuši. V roce 2008 dostal moderní zásahovou cisternu a v roce 2009 speciální dodávkový vůz pro technické zásahy.

Samuel Truschka