Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se změní sídliště?

 

V polovině května uspořádala radnice setkání, na němž se v souladu s principy Místní Agendy 21 diskutovalo o připraveném projektu revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Lužiny. Záměr navazuje na předešlý úspěšný projekt odboru životního prostředí – revitalizaci sídlištních vnitrobloků z let 2008 – 2010. Tentokrát jde konkrétně o vnitroblok Bellušova – Neustupného, zejména o jeho spodní část. Projekt podporuje rozšiřování zeleně ve městě s cílem snížit hluk a zvýšit funkčnost prostředí. Plánovány jsou rozsáhlé sadové úpravy včetně výsadby nových stromů, kvetoucích keřů i trvalek. Na dětských hřištích se objeví šplhací kovové konstrukce se sítěmi, houpačky, trampolína... Požadavky přítomných občanů lze shrnout následovně: více vzrostlých stromů a více laviček ve stínu pro odpočinek seniorů a maminek s dětmi v horkých letních dnech. Projekt se uskuteční ve třech etapách od listopadu 2013 do března 2015.

Jiří Neckář, koordinátor Místní Agendy 21