Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mezinárodní sympozium o školství

 

Poslední březnovou středu se Základní škola Kuncova zúčastnila mezinárodního sympozia v ruském městě Seversk, věnovaného výzkumné a vědecké činnosti škol. Pedagogové si navzájem vyměňovali své zkušenosti s vlivem technologického pokroku na současnou vzdělávací, výchovnou a výzkumnou praxi ve školách. Konference se zúčastnili profesoři a učitelé z Česka, Izraele a Ruska. Českou republiku zastupoval ředitel ZŠ Kuncova Pavel Petrnoušek, který byl přítomen prostřednictvím videokonference a rusky odpovídal na velké množství otázek.

Ukázalo se, že pro učitele z Česka a Ruska jsou aktuální stejná témata – zejména vážnost učitelského povolání, moderní přístupy k výchově harmonické osobnosti žáka, klasické a alternativní systémy vzdělávání, podpora obecních škol státem a rodiči, materiální a technické zabezpečení škol. Největší byl zájem o poslední z témat. Ředitel Petrnoušek popisoval, jak učitelé jeho školy nejen aktivně využívají moderní vzdělávací prostředky, ale také vytvářejí vlastní vyučovací programy maximálně přizpůsobené zvláštnostem a zájmům žáků. Účast pana Petrnouška byla pořadateli sympózia velmi vysoce hodnocena a byl pozván k účasti i v příštím roce.

Ljudmila Pavlenko
docentka Tomské Technologické Univerzity, Tomsk, Rusko