Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NÁVŠTĚVA Z JIŽNÍ KOREJE

 

V pondělí 13. května navštívila Dům dětí a mládeže Stodůlky delegace budoucích ředitelů základních škol z Jižní Koreje. Ti se zajímali především o trávení volného času dětí v domech dětí a mládeže v České republice, protože tato zařízení pro zájmové vzdělávaní ve své zemi nemají. V DDM si prohlédli kompletní zázemí pro zájmové činnosti a navštívili dramatický a výtvarný kroužek. Nejvíce se zajímali o zaměření a obsah jednotlivých kroužků a také o trendy v trávení volného času u nás. Vzájemná výměna zkušeností byla pro obě strany velmi zajímavá.

Michaela Gaydošová