Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prázdninové kurzy českého jazyka pro cizince

 

Kurzy probíhají v rámci projektu Integrace cizinců v MČ Praha 13 pro rok 2013. Jsou bezplatné, financuje je MV ČR a spolufinancuje MČ Praha 13.

Fakultní základní škola Brdičkova
Termín: 19. – 30. 8. Kurzu se mohou zúčastnit děti-cizinci z celé Prahy 13.
Kurz je určen novým žákům, kteří v září nastupují do školy, ale také dětem, které již do české školy chodí. Připraven je pestrý program s pomocí různých výukových materiálů, interaktivní tabule nebo počítače. V plánu jsou také výlety do blízkého okolí i do historických částí Prahy.
Kontakt: Miroslava Blahutová, tel. 737 103 623, mblahutova@fzsbrdickova.cz

Fakultní základní škola Mezi Školami
Termín: 19. – 30. 8. vždy od pondělí do pátku od 9 do 11.45 hod. (v hlavní budově).
Kurz probíhá ve dvou rovinách:
základní komunikační dovednosti v českém jazyce a doučení a procvičení české gramatiky.
Je určen žákům–cizincům od 6 do 12 let. Má za cíl zlepšit komunikaci a porozumění žáků v českém jazyce a umožnění úspěšného zvládnutí školní docházky.
Strava není zajištěna.
S sebou: přezůvky, pastelky, svačinu a pití.
Kontakt: Marta Šefčíková, zastupce@fzsmeziskolami.cz

Fakultní základní škola Trávníčkova 1774
Termín: 19. – 23. 8. (8 – 12 hod.)
Zveme všechny žáky a předškoláky ze škol Prahy 13.
V kurzu si budou děti nejen opakovat učivo z předešlého ročníku, ale budou i sportovat, chodit na výlety, malovat, seznamovat se s českými pohádkami a literaturou.
Sraz účastníků v 8.00 před školou.
S sebou: psací potřeby, linkovaný sešit, blok na kreslení, přezutí a svačinu.
Kontakt: Hana Ždárská, hazdarska@seznam.cz.

-red-