Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přísnější sankce proti dlužníkům

Protože vzrůstá počet občanů, kteří neplatí Úřadu MČ Praha 13 místní poplatek za svého psa včas, ve správné výši či dokonce neplatí vůbec, přistoupili jsme k sankcionování dlužníků.

V předchozích týdnech byly dlužníkům rozeslány Platební výměry – u dlužníků za rok 2012 byl dluh navýšen na dvojnásobek a u dlužníků, kteří dluží i za předešlý rok, byl dluh navýšen na trojnásobek. Dlužník se nevyhne vymáhacímu řízení, ani pokud si tuto doporučenou zásilku nevyzvedl, protože zákon stanovuje doručení tzv. fikcí. Po uplynutí lhůty dojde k vymáhání dluhů, které může skončit až exekucí mzdy, bankovního účtu, stavebního spoření, příp. i movitého majetku. Exekuční náklady hradí rovněž dlužník. Opatření je zaměřeno zejména proti těm, kteří se vyhýbají placení a neplatí opakovaně. Celková dlužná částka za psy již činí 709 611 Kč a dlužníků je již 684. Doporučujeme všem chovatelům psů, aby své platební povinnosti za psa plnili řádně a včas.

Podrobnější informace o výši poplatku a termínech splatnosti naleznete na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Místní daně a poplatky.

Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků EKO