Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRVNÍ KROK K SAMOSTATNÉ VÝSTAVĚ

 

V úterý 14. května byla v atriu radnice zahájena výstava fotografií a grafických prací amatérských tvůrců z Prahy 13. Přítomné autory a hosty přivítali Bohdan Pardubický, asistent zástupce starosty, a Vít Bobysud, člen zastupitelstva. Práce sedmi autorů byly pak k vidění až do 31. května. Návštěvníci radnice si mohli prohlédnout nejen velmi zajímavé fotografie, ale také kresby a malby na hedvábí. O tom, který z tvůrců nejvíce zaujal a dle možností dostane větší prostor k uspořádání samostatné výstavy, měli občané možnost rozhodnout vyplněním anketního lístku.

-če-