Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rybaření má svá pravidla

 

Na území Prahy 13 je součástí rybářského revíru pouze Nepomucký rybník, který se nachází pod tubusem metra v Centrálním parku. Jedná se o mimo pstruhový revír, kde je zakázán lov přívlačí, vnadění a používání krmítek. V roce 2008 prošel Nepomucký rybník rozsáhlou revitalizací. Byl odbahněn, byl zde vytvořen ostrůvek pro hnízdění vodního ptactva a břehy byly osázeny vodomilnou vegetací. Součástí revitalizace bylo i vytvoření bezbariérového přístupu až k vodní hladině a od této doby je rybaření na této nádrži vhodné i pro handicapované rybáře, což je v celé Praze možné pouze na pěti místech. K rybaření na tomto rybníku je třeba mít platný rybářský lístek a povolenku k lovu. Rybářský lístek na území hl. m. Prahy vydávají úřady městských částí v místě trvalého bydliště žadatele (cizincům v místě, kde jsou hlášeni nebo se zdržují). Povolenku vydávají Místní organizace Českého rybářského svazu. Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů a z § 10 vyhlášky 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek se vydává na 1 rok, na 3 roky nebo na 10 let. Správní poplatky za vydání rybářského lístku se řídí zákonem 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správnímu řízení s uložením pokuty se vystavuje každý, kdo loví bez platného rybářského lístku, povolenky k lovu nebo v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence.

Aleš Mareček, zástupce starosty