Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školy slaví kulatiny

 

Vzhledem k datu výstavby Jihozápadního Města se v letošním roce přihodilo, že celá řada škol a školek slaví 20. výročí svého vzniku, ty nejstarší dokonce třicáté. Velkolepým festivalem oslavila své dvacetiny FZŠ prof. O. Chlupa ve čtvrtek 16. května. Po zdravici místostarosty Davida Zeleného a předání dresu s číslem 20 ředitelce školy Blance Janovské proběhl před diváky v atriu školy proud tanečních a divadelních vystoupení, připomínajících vývoj školy, do kterých se zapojili snad všichni žáci.
V ZŠ Klausova na Velké Ohradě vyvrcholily oslavy zahradními slavnostmi již 24. dubna. Žáci 8. A je popsali takto: „Slavnosti začaly pokřikem školy a poděkováním sponzorům. Žáci prvního i druhého stupně vystoupili s tanečními i pěveckými představeními pod vedením učitelek – paní Mastné, Mánkové, Nuslauerové a dalších. Byly uděleny ceny za celoroční soutěže. Občerstvení připravili žáci 8. B spolu s paní učitelkou Novotnou, Tomkovou a Tichou. Zdařilý model školy vytvořili žáci 5. A pod vedením paní zástupkyně Hejnové a paní učitelky Novotné. Všichni si prohlédli práce žáků, fotogalerii a přečetli si něco o historii školy ve školním časopise.“ Více k výročím škol se dočtete na dvoustraně 12 – 13.

Samuel Truschka