Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Spolu do zaměstnání

 

Je ti 17 – 26 let a hledáš práci? Máš zkušenost ústavní výchovy (dětský domov apod.)?
Občanské sdružení Letní dům tě zve do projektu Spolu do zaměstnání.
Nabízíme: pomoc při hledání práce a v souvisejících otázkách, podrobnou profesní diagnostiku a vytipování vhodného pracovního místa, účast v Job klubu – skupinových vzdělávacích setkáních, zvýšení kvalifikace formou kurzu nebo školení, možnost přispívat
po dobu 3 měsíců zaměstnavateli na mzdu, pracovního asistenta, který ti pomůže přímo v nové práci.
V případě zájmu piš a nebo volej na zamestnani@letnidum.cz, tel. 777 732 047, 777 732 055.
Více na www.letnidum.cz.

Projekt byl zahájen k 1. lednu 2013 v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita a je podporovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy.

Marie Kronesová