Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportovně naučné odpoledne

 

V neděli 5. května uspořádaly FZŠ Mezi Školami, občanské sdružení Občané pro Prahu 13, SDH Třebonice a MČ Praha 13 již 6. ročník této tradiční akce ve snaze vytáhnout děti od počítačů a spolu s některými rodiči vyrazit do přírody. Letošní zájem byl nad očekávání velký. Sešlo se 48 dětí a 16 rodičů. V cíli se přidala ještě skupina 8 dětí z Třebonic. Jelikož datum přímo vybízelo ke zmínce květnových událostí, pojali jsme letošní ročník trochu jiným způsobem. Nejprve jsme si povídali o Praze 13 - její historii, radnici, památkách, zajímavostech, o budování metra.

Navštívili jsme kostel sv. Jakuba Staršího, jehož otevření nám umožnil pan farář Adam Lodek. Výborný odborný výklad dětem přednesl pan kostelník Jiří Pecha. Oběma patří velký dík. Naše jindy živé děti ani nedutaly a pozorně poslouchaly. Samozřejmě jsme nemohli vynechat připomenutí konce války i dobové události ze Stodůlek podle místní kroniky. Těžké boje zde probíhaly do posledních válečných dnů. Dovolili jsme si slavnostní položení květiny u památníku padlých vojáků.

Přes pramen Prokopského potoka, který bude vyčištěn a zkulturněn, jsme pokračovali Britskou čtvrtí s upozorněním na nejstarší památnou lípu v Praze, dále kolem hřbitova a kostelíku Sv. Jana a Pavla v Krtni až do Třebonic. Zde již byla nachystána stanoviště s plněním různých úkolů. Většina testů dokázala, že povídání o místě bydliště nebylo zbytečné. Pak se snědlo téměř 100 buřtů a hodně zeleniny. Při vyhodnocení celého odpoledne dostalo každé dítě balíček drobností a družstvo podle umístění cenu hodnotnější. Poděkování patří naší městské části, která přispěla finančně, SDH Třebonice za zázemí a pomoc při občerstvení, Klubu českých turistů, členům OS Občané pro Prahu 13, kteří ochotně připravili a zajistili celou akci a samozřejmě dětem a rodičům, kteří přišli a s chutí se akce zúčastnili.

Alena Panochová
předsedkyně OS, učitelka FZŠ Mezi Školami