Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stodůlecké gymnázium je otevřené veřejnosti

 

V Městské knihovně v KD Mlejn představilo Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o., 2. května všem zájemcům letošní úspěchy svých studentů. Po přivítání ředitelkou gymnázia Renátou Zajíčkovou dostali slovo studenti. Představení úspěšných ročních projektů bylo doplněno o jejich osobní zkušenosti a význam, který pro ně tato méně tradiční forma výuky má. Celoroční projekty na vyšším stupni gymnázia jsou finančně podpořeny grantem z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Grant s názvem Projekty k všestrannému rozvoji osobnosti bude realizován také v příštím školním roce a již nyní se ukazuje, že je pro studenty i pedagogy velikým přínosem. Úspěšná projektová výuka se tak bezpochyby stává vlajkovou lodí této školy. V knihovně se také představil nový školní pěvecký sbor Oktáva, který spolu s výtvarnými pracemi studentů zpestřil podvečerní program. Další chloubou školy jsou již tradiční úspěchy v komunikační soutěži Mladý Démosthenes, vítězný rétorický přednes zde také zazněl.

Významným počinem školy je pořádání již 2. ročníku celostátní soutěže v recitaci poezie hispanofonních autorů Ústy básníka. Letos se přihlásilo téměř 90 soutěžících z celé ČR. Gymnázium MVV Praha s.r.o. se může pochlubit stále se zvyšujícím zájmem o studium – na letošní přijímací zkoušky bylo přihlášeno přes 100 uchazečů. Pořádání různých mimoškolních akcí se stalo již její nedílnou součástí. Škola kromě jedinečného klimatu a kvalitní výuky nabízí přidanou hodnotu – otevřenost vůči veřejnosti.

-red-