Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA

 

 

Téčko – všeobecná sportovní příprava dětí zve nové budoucí sportovce ve věku 5 – 7 let. Tréninky, které nabízejí dětem všeobecný sportovní rozvoj formou her vhodných pro tuto věkovou skupinu, probíhají v tělocvičně FZŠ Mezi Školami ve středu od 14.30 do 15.30 hodin. V dalších letech mohou děti pokračovat ve skupině Téčko starších (7 – 11 let). Přijďte si tréninky s dětmi rovnou vyzkoušet. Kontakt a další info: Tomáš Egyházi, Te7, tel. 608 306 038, tomas.egyhazi@te7.cz, www.te7.cz.

Tomáš Egyházi