Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vycházky s hůlkami mají úspěch

 

Vycházky s hůlkami mají úspěch

V pondělí 22. dubna uspořádalo Středisko sociálních služeb Prahy 13 pod odborným vedením profesionálních instruktorů Senior-Help první jarní výšlap s Nordic Walking holemi. Pochodu se zúčastnilo na 30 sportovců a všichni zdrávi došli. Šlo se od Domu sociálních služeb Lukáš na návštěvu a exkurzi do hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky. Cesta dlouhá něco málo přes dva kilometry začala rozcvičkou. Bylo krásně, svítilo sluníčko, jaro se začalo probouzet a tak se šlo pěkně. V hasičárně chodce přivítal starosta hasičského sboru Vojtěch Koutek a provedl je po areálu zbrojnice. Ukázal pozorným seniorům výzbroj, techniku a předvedl některé její funkce. Hasičský sbor je dnes díky podpoře městské části a hl. města moderně vybaven pro boj s ohněm a dalšími živly. Představuje důležitý článek záchranného systému. Více na www.fdpstodulky.eu. Po prohlídce vyrazili poutníci zpět Centrálním parkem do Lukáše. Na konci května následovala vycházka do Třebonic a 10. června vyrážíme do Prokopského údolí – podrobnosti najdete v kalendáři akcí na str. 34.

Jiří Mašek, ředitel střediska sociálních služeb