Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÝLET NA STATEK

 

V květnu navštívila školní družina Základní školy Kuncova Zámecký statek Újezd nade Mží. Připravili jsme zajímavý vzdělávací program za pomoci občanského sdružení ŽINAFA. Organizátorky Jana Bouzková a Jaroslava Slepičková provedly děti farmou a ukázaly jim všechna zvířata, která chovají, dověděly se, jak se peče chleba, což si hned vyzkoušely, stejně jako stloukání másla v máselnici. Počasí nám perfektně vyšlo, tak jsme si na závěr výletu udělali táborák. Organizátorkám ŽINAFA, o.s., patří velký dík.

Nikola Petrová a Zdena Brchlová, vychovatelky