Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SOUTĚŽ KE DNI ZEMĚ

Dne 22. dubna připravili žáci 8.B v Centrálním parku pro 2. – 5. třídy naší školy soutěž ke Dni Země. Otázky dávali již tradičně z okruhů ekologie, zoologie, botanika, vesmír a okolí školy. Osmáci se přesvědčili, že mají velmi šikovné následovníky. Vždyť v kategorii 2. a 3. tříd zvítězilo 9 družstev! V kategorii 4. a 5. tříd vyhrálo družstvo z 5. A. Samotným žákům se zábavná a také poučná soutěž velmi líbila.

Alena Šoukalová, ZŠ s RVJ Bronzová