Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ANGLIČTINA BEZ PŘÍZVUKU

V ZŠ s RVJ Bronzová proběhl už 4. ročník projektu Výuka s rodilým mluvčím. Škola spolupracuje s CIEE, organizací Univerzity Karlovy, která zajišťuje studijní pobyty studentů amerických univerzit v ČR. Mladí Američané se v rámci dobrovolnického programu zapojují do běžného pracovního života ve školách a dalších organizacích. Lauren Barney, studentka University of Massachusetts, nám od února do konce dubna pomáhala s výukou angličtiny. Hodiny připravené ve spolupráci s vyučujícími byly velmi přínosné nejen po stránce jazykové. Spolupráce s CIEE si ceníme a v úspěšném projektu chceme pokračovat i v příštím školním roce.

Vladislava Šváchová, Veronika Kurková