Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červnová křížovka

Chtěli byste zkusit řídit nejslavnější  pražskou tramvaj T3? jde o skutečnou tramvaj, která běžně v Praze jezdila. její číslo je pravé, linka č. 13 se v Praze moc nepoužívá, naposledy jezdila právě okolo Anděla. Tuto možnost pro vás připravilo... TAjENkA. Funkční projekce průjezdu trati v kokpitu tramvaje je zprovozněna teprve krátce. Otevřeno je denně od 9.00 do 19.00 a na návštěvu je potřeba si vyhradit 2 – 4 hodiny. Nabídka občerstvení je omezena na teplé a studené nápoje + bagety a sladkosti v automatech, ale vstupenka platí celý den, lze tedy po dohodě s personálem z expozice vyjít s dětmi na oběd do okolí a pak se vrátit zpět. Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz.


Květnová tajenka: GALERIE MINERÁLŮ A FOSÍLIÍ


Výherci:

Tereza Doudová, Praha 6; Michaela Pokorná, Jindřichův hradec; Natálie Prokšanová, Stodůlky; Michal Henn, Nové Butovice; Jiří Bican, Praha 2

Tajenku křížovky zašlete do 20. června na adresu redakce:

ÚMč Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Připravila Petra Fořtová