Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEN VE ČTRNÁCTÉM STOLETÍ

Také ZŠ Janského se zapojila do oslav 700. výročí narození Karla IV. a v rámci celoškolního projektu připravila návrat do historie. Děti si ve škole vytvořily město za vlády Karla IV., staly se jeho obyvateli a prožily v něm celý jeden den. Oblékly se do dobových kostýmů, vyzkoušely si dobová řemesla, navštívily Karlovu univerzitu, zúčastnily se turnaje, zahrály si dámu a v pážecí škole se naučily tančit. Na místním tržišti mohly ochutnat preclíky, zakoupit šperky a jiné výrobky. Také si připomněly významné stavby Karla IV. Na závěr zhlédly představení Noc na Karlštejně v podání svých spolužáků.

Marcela Kolářová