Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Doplnění komplexního úklidu komunikací

Podle oznámení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, oblastní správy jihozápad, bude dne 20. 6. 2016 proveden komplexní úklid komunikací v ulici Anny Rybníčkové, Karla Kryla, Nad Dalejským údolím, Raichlova a na švejcarově náměstí. Úklid bude prováděn v době od 8.00 do 15.00. Pro zajištění komplexního úklidu budou na uvedených komunikacích umístěny přenosné dopravní značky b 28 (zákaz zastavení) s dodatkovou tabulkou (datum a čas úklidu). Dopravní značení bude osazeno 7 dní před termínem čištění. Respektujte prosím tyto dopravní značky.

Vladimír Bouček, odbor dopravy