Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičská zbrojnice byla dokořán

Při příležitosti svátku patrona hasičů, svatého Floriána, připravil stodůlecký sbor 23. dubna pro širokou veřejnost Den otevřených dveří ve své zbrojnici na Velké Ohradě. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do interiéru „hasičárny“, prohlédnout si kroniky, zjistit něco o historii a prohlédnout si současnou zásahovou techniku. Kdo přišel, odcházel se spoustou nových informací a poznal, že život hasičů není tak jednoduchý, jak se může zdát. Všem děkujeme za účast a věříme, že se v takovém velkém počtu sejdeme i při dalších akcích. Jménem našeho sboru vám přeji příjemné prázdniny, zachovejte nám  přízeň a přijďte se podívat 3. září do Centrálního parku na soutěž Stodůlecký vodník.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky