Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zdravá školní jídelna

Vloni mě oslovilo vedení školy s návrhem zapojit naši školu do projektu Zdravá školní jídelna. Hlavní prioritou projektu je ovlivňování výživových zvyklostí dětské populace v souladu se zásadami správné (zdravé) výživy. Na jedné straně panovaly značné obavy, zda méně tradiční potraviny děti přijmou. Pohanka, kuskus, jáhly, více luštěnin, ryb, zeleniny, méně cukru, méně soli, odlišná kombinace jídel. Budeme schopny nové suroviny ve velkém množství uvařit? Seženeme nové receptury a normy? Neztratí naše jídelna své strávníky? Na straně druhé byl projekt dozorovaný Státním zdravotním ústavem a snaha stravovat naše děti pestřeji a hlavně zdraví prospěšněji.

Nebylo co řešit, pustili jsme se tedy do projektu. A protože víme, že dítě musí neznámé jídlo minimálně 10x ochutnat, aby přijalo novou chuť, nastal dlouhý proces postupného seznamování strávníků s méně tradičními potravinami. Proces hledání nových chutných receptur a v neposlední řadě výchova dětí ke zdravému životnímu stylu. Po roce mohu říci, že naše jídelna nabízí dětem plnohodnotnou a soudě podle přídavků také chutnou stravu. Aniž by v jídelníčcích chyběly tolik oblíbené omáčky.

Ráda bych tímto poděkovala všem našim učitelům, že se v rámci výuky na projektu podílejí. Velký dík a obdiv patří i našim kuchařkám, které se profesionálně zhostily nové výzvy a dokáží v prvotřídní kvalitě uvařit zdravě a chutně.

Pavlína Krátká, vedoucí školní jídelny ve FZŠ Mezi Školami