Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Matematická olympiáda

V dubnu se v ZŠ Kuncova konalo obvodní kolo matematické olympiády žáků 6. – 8. tříd ZŠ a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a Prahy 13. Zapojilo se do ní rekordních 272 účastníků, úspěšných řešitelů školních kol. Zvlášť byly hodnoceny výsledky žáků základních škol a výsledky studentů víceletých gymnázií. V kategorii Z6 soutěžilo 47 žáků – Jakub Lomička ze ZŠ Kuncova obsadil 1. – 4. místo společně s žáky ze ZŠ Weberova a ZŠ Radotín. V kategorii Z7 se sešlo jenom 13 soutěžících a úspěšnými řešiteli se stali pouze 4 žáci, z toho 2 ze ZŠ Kuncova, kteří obsadili 1. (Tobias Moulis) a 3. místo ( Josef Šindelka). Na pěkném 2. místě se umístil žák FZŠ Trávníčkova Matěj Prohaska. Kategorie Z8 se zúčastnilo 22 soutěžících ze základních škol a pouze 2 žáci se stali úspěšnými řešiteli. Dělené 1. – 2. místo obsadila žákyně ZŠ Kuncova Kristýna Linhová společně s žákem ze ZŠ Weberova. Žáci ZŠ Kuncova tak dostáli své tradici a obsadili ve všech třech kategoriích 1. místa a měli nejvíce úspěšných řešitelů matematických úloh ze všech žáků z obou obvodů. Blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci školy nejen jim, ale také jejich vyučujícím. Za tradičně bezchybnou organizaci soutěže a vytvoření skvělých podmínek pro tým hodnotitelů děkuji paní učitelce Dimitrové, která hostitelskou roli plnila letos naposledy.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy