Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červnová křížovka

Trilopark je interaktivně-vzdělávací muzeum, které nabízí ucelený pohled na historii života na naší planetě. Můžete si zde prohlédnout expozici jedinečných fosilií, děti si tu mohou vyrobit například ...TAJENKA, který si odnesou domů. Mají tu také zakopanou třímetrovou kostru dinosaura, kterou jako správní archeologové děti postupně odkrývají, mohou si zkusit práci s vibračními jehlami nebo odlít věrnou kopii vyhynulého živočicha. Více najdete na www.trilopark.eu. Adresa je Pod Terebkou 1139/15, Praha 4-Nusle, poblíž zastávky MHD Palouček.


Květnová tajenka:

UNIKÁTNÍ HISTORICKÉ ŠPERKY

Výherci:

Alena Čejková, Praha 5; Zorka Morávková, Stodůlky; Monika Chytrá, Praha 5

Tajenku křížovky zašlete do 20. června na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová