Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Cestování do zahraničí s dětmi

  • dle platné legislativy lze také dětem do 15 let vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat do států Evropské unie, ale i do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska
  • pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a cestovního pasu 100 Kč
  • doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let
  • dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech MČ Praha 1 až 22) – při podání žádosti musí být dítě vždy přítomno
  • lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů
  • cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů, tzv. „blesk“, pro děti do 15 let za zvýšený správní poplatek 1 000 Kč, ve zkrácené lhůtě 24 hod., tzv. „superblesk“, pro děti do 15 let za zvýšený správní poplatek 2 000 Kč
  • občanský průkaz lze vydat ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů, tzv. „blesk“, pro děti do 15 let za zvýšený správní poplatek 300 Kč, ve zkrácené lhůtě 24 hod., tzv. „superblesk“, pro děti do 15 let za zvýšený správní poplatek 500 Kč
  • žádosti typu „blesk“ a „superblesk“ lze podat i na Ministerstvu vnitra ČR, ale v případě „superblesku“ nutno na ministerstvu i vyzvednout
  • i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel