Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Gymnastika opět na Ohradě

Na žádost rodičů a za podpory vedení ZŠ Klausova bude od září pokračovat sportovní gymnastika opět na Velké Ohradě. Závodní družstvo malých gymnastek bude trénovat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu. Dále počítáme s otevřením jednoho družstva chlapců z 1.–2. tříd (pondělí), družstva přípravky pro ročníky 2014–2015 (středa) a družstva gymnastiky pro radost pro ročníky 2009–2011 (pondělí). V MŠ Mezi Školami 2323 pak bude probíhat přípravka sportovní gymnastiky pro děti předškolního věku z oblasti Nových Butovic a Hůrky (středa).

Přihlášky a podrobnější informace získáte u Andrey Kudličkové, tel. 773 963 651, veresandr@seznam.cz.

Andrea Kudličková