Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Varhany pro katedrálu

Církevní mateřská škola Srdíčko se zapojila do projektu Varhany pro katedrálu. Nadační fond Svatovítské varhany, který vznikl v roce 2004 z iniciativy kardinála Dominika Duky, vyhlásil národní sbírku na podporu umístění nových varhan ve svatovítské katedrále. Organizuje projekt Adopce píšťal, ve kterém může jednotlivec či organizace přispět na jednotlivé píšťaly. Ceny píšťal jsou různé. V průběhu postní doby rodiče, děti i zaměstnanci mateřské školy mezi sebou vybrali částku 7 000 Kč, kterou první květnový den odeslali na účet nadačního fondu. Adoptovali tak dvě píšťaly a přispěli tak na výstavbu nových svatovítských varhan.

Eva Kuchyňková, ředitelka školy