Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Uvažujete o tom, že byste v budoucnu mohli v Praze 13 otevřít jesle?

O této možnosti samozřejmě uvažujeme. Osobně se sice domnívám, že pro malé děti do tří let je rozhodně lepší, když je matka s nimi doma a může se jim plně věnovat, nicméně zájem o jesle jsme zaznamenali a nemůžeme ho nechat zcela bez povšimnutí. Poslední jesle u nás byly zrušeny v červnu 2001 a v současné době žádné takové specializované zařízení na našem území nemáme, přestože některé školky nabízejí i péči o děti mladší tří let. S rostoucí výstavbou se sem ale stěhuje řada mladých lidí s lukrativními pracovními místy a hlasy volající po zřízení jeslí jsou stále častější. Hlavní důvody, proč jsme k tomu dosud nepřistoupili, byly dva – za prvé jsme neměli vhodné prostory a za druhé je provoz takového zařízení velmi nákladný. V současné době bychom vhodné prostory nalezli, ale ekonomická náročnost nás od realizace tohoto záměru stále odrazuje. Máme kalkulaci, podle které jsou měsíční náklady na péčí o jedno dítě v jeslích včetně jídla až 14 000 korun. Těžko se dá očekávat, že by většinu z této částky byli ochotni zaplatit rodiče. Je tedy zřejmé, že by zde vznikly velké náklady pro městskou část.

Podle průzkumu, který jsme si udělali v několika dalších městských částech, se měsíční paušály placené rodiči velice liší. Pohybují se od 2 500 do 9 000 korun. Hlavním argumentem pro zřízení jeslí tedy může být jedině skutečně velký zájem rodičů a současně ochota výrazně se podílet na nákladech na péčí o jejich dítě.

Jedině v případě výrazného zájmu a alespoň minimální rentability jsme ochotni ke zřízení jeslí přistoupit. Žádám tedy všechny, kdo by v budoucnu měli zájem o jesle v Praze 13, aby kontaktovali co nejdříve odbor školství našeho úřadu (telefonicky nebo na e-mail uvedený v rámečku na protější straně) a tento svůj zájem oznámili, zejména aby sdělili částku, kterou by byli schopni a ochotni měsíčně platit.


Ekonomická krize zhoršila naši finanční situaci. Může nám městská část nějak pomoci s placením nájemného?

Protože jsme si možných problémů vědomi, rozhodla rada na svém jednání 2. března, že pro rok 2010 nezvýšíme nájemné v obecních bytech, které máme ve správě, tak jak to umožňuje zákon. Ze stejných důvodů jsme rozhodli, že neuplatníme inflační koeficient při stanovování nájemného z nebytových prostor, které jsou většinou využívány k drobnému podnikání. Kromě toho neuplatníme inflační koeficient u nájemních smluv na pronájem pozemků Českému zahrádkářskému svazu, Diakonii ČCE a Sportovnímu klubu Motorlet. U ostatních dlouhodobých pronájmů pozemků se nájemné v roce 2009 zvýší o inflační koeficient 6,3 %, který stanovil Český statistický úřad.