Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se v Mládí naučíš

 

Co se v Mládí naučíš


Pro školní rok 2011/2012 nabízí ZŠ Mládí žákům vstup do vzdělávacího programu Co se v Mládí naučíš od šesté třídy, který vychází ze vzdělávacího programu rozšířené výuky jazyků s dlouholetou tradicí na naší škole. Žáci si k prvnímu cizímu jazyku - angličtině - volí druhý jazyk mezi francouzštinou a němčinou. Nabízíme jim zajímavý program, který je nejen srovnatelný s osnovami víceletých gymnázií, ale kde navíc rozvinou své znalosti angličtiny na vysokou úroveň a naučí se dobrým základům druhého jazyka.
Žáci vyšších ročníků pravidelně vyjíždějí na jazykový pobyt do Velké Británie a Francie. Každoročně se konají zahraniční zájezdy do Německa a Rakouska. Spolupracujeme se zahraničními partnery, např. s British Council, partnerskou školou v Rakousku nebo univerzitou ve Francii. Organizujeme zajímavé projektové dny, ve kterých žáci rozvíjejí nejen své jazykové znalosti, ale také si ověřují a získávají poznatky z jiných předmětů. V přijímacím řízení na střední školy obsazují žáci našich devátých tříd přední místa. Bližší informace získáte u vedení školy na tel. 235 515 464 a na www.zsmladi.cz.

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí