Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

OKAMŽIK V KNIHOVNĚ

 

V únoru proběhla v knihovně Stodůlky beseda o životě lidí se zrakovým postižením. S dětmi ze 7. třídy Základní školy Kuncova si přišel povídat pan Petr Vojtíšek, zástupce společnosti Okamžik, sdružení pro podporu nejen nevidomých. Děti si se zakrytýma očima vyzkoušely chůzi se slepeckou holí, snažily se nalít vodu do sklenice nebo vejít do dveří. Pan Vojtíšek pak dětem ukázal nejrůznější pomůcky, které nevidomým pomáhají v běžném životě - indikátory hladiny vody, indikátory barvy... Pak se rozproudila diskuse o tom, jak a kde může běžný občan nevidomému pomoci. Na závěr měly děti možnost něco si přečíst i v Braillově písmu. Beseda byla nejen velmi zajímavá, ale i přínosná.

Marta Kravčíková