Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poznávej a chraň přírodní a kulturní bohatství Prahy 13

 

Ne každý se chce vydávat za přírodními i kulturními památkami někam do daleka. Do následujících čtyř čísel STOPu připravujeme seriál nabízející cíle, které máte takřka za humny. V roce 2005 radnice vydala knihu Praha 13, město uprostřed zeleně, která představila městskou část a její přírodní a kulturní památky.

Knihu asi každý ve své knihovně nemá, ale STOP zavítá do každé schránky. Praha 13 leží v povodí Dalejského a Motolského potoka. Sídlištní zástavba se zde prolíná s původními zemědělskými osadami a dvory. Jižní hranici tvoří Přírodní rezervace  Prokopské a Dalejské údolí. Na severu se rozkládá přírodní pás Háje a Vidoule.

Na západě Praha 13 přechází do zemědělsky obdělávané oblasti. Na východě pak navazuje na hustě osídlenou oblast Radlic a Jinonic v Praze 5. Pomyslnou zelenou páteř městské části tvoří soustava souvislých zelených ploch - Údolí s prameništěm Motolského potoka, Panská zahrada, Centrální park, který přes Arboretum Albrechtův vrch volně navazuje na Prokopské a Dalejské údolí. Přírodní oblasti zahrnují několik zajímavých přírodních památek pod státní ochranou a jednu přírodní rezervaci.
Kromě přírodního bohatství je zde několik zajímavých církevních staveb.

Seriál bude mít čtyři pokračování: Povodí Motolského a Dalejského potoka, Příroda ve městě - zelená páteř Prahy 13, Přírodní památky a Usedlosti, dvory, kostely a kapličky. Seriál zařazujeme u příležitosti třetího ročníku velmi zajímavé turistické akce pro veřejnost Poznávat a chránit kulturní a přírodní bohatství Prahy 13, která se bude konat 21. května. Seriál bude zveřejněn i na webových stránkách městské části. První kapitola vás čeká v květnovém STOPu.

Dana Céová