Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sčítání lidu (1910)

Sčítání lidu (1910)

Dne 31. prosince 1910 bylo nařízeno provésti sčítání lidu. Při tomto sčítání byl zjištěn tento stav obyvatelstva. V samotné obci Stodůlkách bylo napočítáno v 79 domech 765 obyvatel, z toho mužů 369, žen 396, na Lužinách v 52 domech 359 obyvatel, 174 mužů, 185 žen, v Háji v 7 domech 139 obyvatel, 74 mužů, 65 žen, u Bílého beránka ve 3 domech 37 obyvatel, 15 mužů, 22 žen. Stodůlky měly v té době celkem 141 domů s 1304 obyvateli, z toho bylo 636 mužů, 668 žen.
Národnostní rozvrstvení bylo toto: 1 299 Čechů, 1 Němec, 1 Maďar, 3 Poláci. Samostatných držitelů bytů bylo 258, rodin však bylo více, neboť na mnohých místech bydleli rodiče jako majitelé bytu a s nimi provdaná dcera nebo ženatý syn.