Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž s jedenáctiletou tradicí

 

Ve středu 9. března se v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků Bronzová konal již 11. ročník Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, která je určena žákům 5. tříd.
Zatímco prvního ročníku se účastnily pouze pražské školy, do druhého desetiletí vstoupila tato soutěž jako celorepubliková. Zájem je obrovský a také letos musely být některé školy z kapacitních důvodů odmítnuty. Záštitu nad soutěží převzal starosta David Vodrážka a ÚMČ Praha 13 za podpory redakcí časopisů Bridge, R&R Rainbow a firmy United Bakeries. Krátce po deváté hodině proběhlo ve školním kinosále zahájení soutěže, kterému byli přítomni ředitel Nikolaj Hladík, tradičně oblečený do skotského kiltu, další zástupci školy, ale také pánové Vít Nejedlo z Eurocentra Praha a Alexandre Fedorovski, prezident Pacific International Academy of Advanced Knowledge. Pak už se 160 páťáků vydalo plnit soutěžní úkoly.
„Žáci si budou moci vyzkoušet své znalosti angličtiny v hádankách, zábavných jazykových testech, doplňovačkách, křížovkách i na počítači, ústně pak i předvedou svoji pohotovost ve volné disciplíně, kterou může být například písnička nebo básnička,“ řekla zástupkyně ředitele pro druhý stupeň Svatava Čočková a dodala: „Na všechny soutěžící čeká kromě drobných dárků také certifikát o absolvování soutěže, ti nejlepší navíc získají slovníky a anglické knihy.“

S úskalími letošní soutěže si nejlépe poradili:
1. místo - Žofie Pimperová, ZŠ Drtinova, Praha 5
2. místo – Marek Kadlec, ZŠ V Zahrádkách, Praha 3
3. místo – Aleksander Bryk, ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 13
3. místo – Lucie Vokálová, ZŠ Hostivice

Eva Černá