Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

 

 

Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách

Zelený čtvrtek (21. 4.) 18.00 hod. mše sv. na památku
ustanovení Eucharistie
Velký pátek (22. 4.) 17.15 hod. pobožnost křížové cesty
18.00 hod. velkopáteční obřady
Vigilie vzkříšení (sobota 23. 4.) 21.00 hod. katechumeni přijímají
iniciační svátosti
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 24. 4.) 8.00 hod. mše sv.
18.00 hod. mše sv.
Velikonoční pondělí (25. 4.) 8.00 hod. mše sv.

 Komunitní centrum sv. Prokopa

Zelený čtvrtek (21. 4.) 17.00 hod. mše sv. na památku
ustanovení Eucharistie
Velký pátek (22. 4.) 17.00 hod. velkopáteční obřady
Bílá sobota (23. 4.) 8.30 hod. modlitba se čtením
a katechumenátní obřady
Vigilie vzkříšení (sobota 23. 4.) 19.00 hod.  
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 24. 4.)  9.30 mše sv.
11.00 mše sv.
Velikonoční pondělí (25. 4.) 11.00 mše sv.