Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Znovu o psech a lidech

I v letošním roce se opakovala situace, kdy poté, co slezl sníh, byly chodníky i trávníky plné psích výkalů. Opět nebylo kam šlápnout a všichni jsme si nosili svá štěstí domů na podrážkách. Životní prostředí je od konce loňského roku v mojí kompetenci, a proto jsem okamžitě inicioval zvýšený dozor strážníků městské policie na dodržování povinností chovatelů psů. Strážníci kontrolovali zejména povinnost odstraňování psích exkrementů z veřejných prostranství a také povinnost nechat psy trvale označit a přihlásit do evidence. Kontroly probíhaly na celém území Prahy 13. Bylo nasazeno více než 60 strážníků, kteří zkontrolovali téměř 500 majitelů psů. Ve více než třiceti případech bylo zjištěno nečitelné označení psa, nebo pes nebyl vůbec správně evidován. Všechny záznamy z kontrol byly předány oddělení daní a poplatků, které má na starosti evidenci psů v rámci Úřadu MČ Praha 13. Při ponechání exkrementu na chodníku byli přistiženi pouze čtyři obyvatelé městské části. Tyto případy strážníci řešili přímo na místě uložením blokové pokuty. Je možné, že v přítomnosti strážníků lidé dbali více svých povinností. Je však důležité podotknout, že přítomnost strážníka v uniformě v terénu působí ve všech směrech jako pozitivní prevence. Zvýšený dozor městské policie bude pokračovat i nadále v rámci hlídkové činnosti strážníků.
Další iniciativou je zvýšený úklid psích exkrementů pomocí motorové čtyřkolky, která projíždí průběžně všechny lokality a pracovník sklízí psí exkrementy z chodníků i přilehlých trávníků speciálním vysavačem. Z chodníků, které má ve správě odbor životního prostředí (OŽP), byly psí exkrementy společně s dalším odpadem odklizeny do konce března, kdy byl odklízen zimní posypový materiál. Těmito iniciativami ale nelze zajistit trvalý a dokonalý pořádek. Za své psí miláčky jsme zodpovědní sami, jako majitelé. Velké množství psů na sídlišti vyvolává více různých konfliktů. Nad hloupým chováním některých majitelů nevinných pejsků občas zůstává rozum stát.
Na podzim byla poničena kůra asi u 50 okrasných stromů na veřejných prostranstvích v Nových Butovicích. Byl to jeden z případů, kdy majitel cvičí psa, nutí ho skákat na stromy a trhat. Stromy s potrhanou kůrou jsou často odsouzené k smrti. Tento případ vyšetřuje Policie ČR. Bohužel se vyskytují i případy konfliktů psů a malých dětí. Při pořizování psa je velmi důležité zvážit, zda na něj máme dostatek času, zda jeho velikost odpovídá rozloze bytu a počítat s velkou zodpovědností za čistotu veřejného prostranství. Je nutné vést také venčící děti ke sběru exkrementů a hlídání pejska, aby nedocházelo k ničení majetku či ohrožování bezpečnosti obyvatel.
V roce 2011 vydala městská část 460 tisíc korun za sáčky na psí exkrementy, ale celá služba i s obsluhou košů je v hodnotě 1 milionu korun. Pracovníci OŽP bohužel zaznamenali případy, kdy děti utrhnou celý balíček sáčků a jako večerníček je rozhazují po plochách zeleně.  V poslední době se také množí dotazy občanů, zda může OŽP dodat koše a sáčky na soukromé pozemky. Většinou se jedná o nově  vybudované bytové komplexy v oblastech při Velké Ohradě nebo starých Stodůlkách.
Odpověď zní: NE. Ve správě OŽP, oddělení správy životního prostředí, je pouze obsluha košů na pozemcích městské části či hl. města Prahy v rámci komplexní péče o veřejnou zeleň. Mapy i další informace lze nalézt na webu Prahy 13, v oblasti Městská část - životní prostředí, v odkazu „městská zeleň“. Psi versus lidé, to je stálé a nekonečné téma, které je staré jako lidstvo samo.
Ale slovy Karla Čapka: „Když se my, lidé, budeme chovat lépe k pejskům, budeme hodnější i sami k sobě“.

Aleš Mareček, zástupce starosty