Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů duben 2012

Program klubů seniorů duben 2012

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

2. 4.
Připravujeme se na Velikonoce Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

16. 4.
Pokračování videa - Hanzelka a Zikmund F. Kundrát

23. 4.
Jak se zachovat při vzniku požáru členové hasičského sboru
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

30. 4.
Káva o čtrnácté - výsadba a ošetření rostlin Ján Bandola

Mgr. Svatava Bulířová
vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

3. 4.
Oslavíme narozeniny členů, kteří se narodili v dubnu

10. 4.
Povelikonoční posezení u kávy, video

17. 4.
Zahrát a zazpívat nám přijdou děti z Mateřské školy U Bobříka L. Husáková, J. Havránková

24. 4.
Zelené potraviny T. Kopecká

Ve dnech 14. – 21. 7. pořádá náš klub pobytový zájezd do Chlumu u Třeboně. Případní zájemci – i nečlenové Klubu seniorů II, mohou volat na tel. vedoucí klubu.

Milada Tomašovičová
vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

4. 4.
Vyprávění poutníka Petra Hrocha Bindera – pokr.

11. 4.
Tajemno a čtení z ruky Daniela Vacková

18. 4.
Příprava zájezdu do Častolovic Helena Hrdoušková
Informace o výsledku revize hospodaření Roman Kosan, Lubomír Žemlička

25. 4.
Video o zvířatech – pokračování Lubomír Žemlička

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

4. 4.
Promítání videa

11. 4.
Prevence diabetu

18. 4.
Následky diabetu II.

25. 4.
Co je diabetes II.

Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

 


 

Dne 10. května 1947 uzavřeli sňatek paní Božena Havlůjová, rozená Koukalová, a pan František Havlůj. Hodně zdraví a štěstí do dalších společných let jim přejí syn František s rodinou a dcery Eva a Marie s rodinami.
Oslava kamenné svatby proběhne v rodinném kruhu.