Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chcete hrát tenis?

 

Tenisová škola Praha 13 provádí nábor do tenisových kurzů pro začátečníky i mírně pokročilé. Zahájení kurzů bude v dubnu. Tréninky probíhají v tenisové hale na Lužinách. Přihlášky a bližší informace získáte na www.tenisovaskolapraha13.cz nebo na tel. 604 122 450.

Oldřich Vlasák