Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Divadelní tradice (1975)

Divadelní tradice (1975)

Divadelní tradice ve Stodůlkách je velmi stará. V dokladech mám staré pozvánky z roku 1901 – 1903. Spousta plakátů a pozvánek se však nedochovala a to hlavně z divadelních představení, která se hrála v hostinci Na Nové pod hlavičkou sociální demokracie a později Federované dělnické tělocvičné jednoty. Fidlovačka, Bajkaj- laj, Sultánova nevěsta, Z českých mlýnů, Lucerna, Nevíte o bytě, Slečinka z bílého zámečku, Lešetínský kovář, Matka, Pražský flamendr, Strakonický dudák, Gejzír, Jedenácté přikázání, Palackého třída 27, Bezejmenná, Srážka vlaků, Jindra, Městská rada na námluvách, U bílého koníčka a jiné, které ani já již nepamatuji, ač jsem býval dlouhá léta tohoto souboru předsedou a hry jsem scénicky vypravoval.

Vybral Dan Novotný