Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poselství pro dnešní svět – nebuďme lhostejní

Žáci 8. a 9. tříd z naší školy navštívili se svými učiteli projekci filmu Nickyho rodina, který za dobu od své premiéry do konce roku 2012 získal celkem 29 cen na prestižních filmových festivalech. Filmové projekce v kině Lucerna se osobně zúčastnil režisér a scénárista pan Matěj Mináč. Příběh záchrany 669 židovských dětí sirem Wintonem na naše žáky silně zapůsobil a hluboce je oslovil. Nebýt lhostejný k neštěstí druhých lidí – to je aktuální poselství tohoto dokumentu pro dnešní lidi a svět.

Věra Opatrná, učitelka dějepisu, ZŠ Mládí