Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů duben 2013

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

 


8. 4.
Příprava zájezdu našeho klubu Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

15. 4.
Zdraví člověka a nejnovější léčebné terapie a technologie Dalibor Kuběna

 

22. 4.
Chronická obstrukční plicní nemoc Doc. MUDr. Jaromír Musil
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

29. 4.
Káva o čtrnácté (video) František Kundrát

 

Další schůzka vojenského sdružení rehabilitovaných důstojníků se bude konat 6. května od 11.00 do 12.30 hodin v Klubu seniorů I. Petr Baubín

 

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

 

2. 4.
Novinky v oblasti psychologie PhDr. Josef Vaško

 

9. 4.
Cvičení s balony – procvičíme si paměť

 

16. 4.
Zazpívat a zatančit nám přijdou „Bobříci“ L. Husáková, J. Havránková

 

23. 4.
Dnes nám na kytaru zahraje Jan Jungman

 

30. 4.
Procvičíme si paměť v „Milionáři“

 

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

 

3. 4.
Na harmoniku nám zahraje Josef Jelínek

 

10. 4.
Jak si udržet zdraví do pozdního věku – přednáška Renata Hradecká

 

17. 4.
Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

 

24. 4.
Na kytaru nám zahraje pan Černohlávek

 

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule


Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).


František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 

3. 4.
Promítání videa

 

10. 4.
Prevence diabetu

 

17. 4.
Následky diabetu II.

 

24. 4.
Co je diabetes II.

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází každou první středu v měsíci.

 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405