Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Scházíme se už deset let

 

Klub seniorů a přátel Vidoule si v březnu připomněl desáté výročí svého založení. První vedoucí našeho klubu byla paní Alena Heltová. Za dobu trvání klubu jsme společně prožili spoustu krásných zážitků jak při zájezdech, tak i výstavách, vycházkách a návštěvách divadel. Velký úspěch měla i set kání rodáků. Naše poděkování patří radnici Prahy 13 za její zájem a velkou podporu.

Za všechny členy klubu František Voříšek, předseda