Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slyšeli jsme, že se někde ve Stodůlkách chystá stavba nové budovy pro záchrannou službu. Je to pravda?

Slyšeli jsme, že se někde ve Stodůlkách chystá stavba nové budovy pro záchrannou službu. Je to pravda?

Pravda je to jen částečně. Nejde o klasickou zděnou budovu, ale o výjezdní stanici Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Společně s vedením pražské záchranky jsme hledali vhodný prostor na našem území pro umístění nového výjezdového stanoviště záchranné služby. Cílem bylo zkrátit dojezdové časy sanitních vozů v naší městské části a okolí. Vytipovali jsme pozemek na okraji sídliště Stodůlky v blízkosti páteřní Jeremiášovy ulice. Stanice bude umístěna u křižovatky ulic Oistrachova a Vackova s výjezdem do Vackovy ulice.

Navržený objekt je typizovanou výjezdní stanicí, jaké jsou i na jiných místech, např. na Jižním Městě. Je koncipován jako dočasný a pokud pomine jeho potřeba v dané lokalitě, lze jej beze zbytku demontovat a přestěhovat jinam. Jde o nepodsklepený přízemní objekt obdélníkového půdorysu, složený ze šesti modulových buněk o rozměrech 2,5 × 6 metrů, které jsou sestavené do tvaru podkovy a podle potřeby vzájemně propojené. Střední prostor, který je využíván k parkování sanitních vozů, je zastřešen ocelovou sedlovou konstrukcí s průsvitnou plastovou krytinou.

Stanice slouží v nepřetržitém provozu a je zásobena veškerým materiálem doplňovaným do sanitních vozů. Zařízení stanice umožňuje nepřetržitý pobyt obsluhy, která má k dispozici WC, koupelnu, šatnu, kuchyňku, denní místnost a místnost pro oddech. Stanice neslouží k ošetřování osob ani jiným zdravotnickým výkonům.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo v dubnu 2012 poskytnutí dotace na zřízení stanoviště ve výši 3 miliony korun. Vycházelo přitom z projektu, který byl realizován v Praze 11. Protože pozemek vytipovaný na území Prahy 13 má složitější technické podmínky vzhledem k tvaru a delším trasám přípojek inženýrských sítí, jsou celkové náklady na vybudování plánovaného stanoviště vyšší, byly vyčísleny na 5,5 milionu korun.

V roce 2012 byla zaplacena pouze projektová dokumentace, která byla zpracována v průběhu roku. Zbylé finanční prostředky z poskytnuté dotace hl. města budou převedeny do letošního roku. Na realizaci projektu zbývá ještě doplnit částku 2,5 milionu korun. Tuto částku by měla dofinancovat Praha 13. Záměr bude předložen na dubnové jednání zastupitelstva městské části a doufám, že vzhledem ke svému významu bude zastupitelstvem přijat. Stavební povolení bylo vydáno letos v lednu. Pokud zastupitelstvo uvolní potřebné prostředky, proběhne veřejná zakázka na dodavatele stavby. Stanice by tak mohla být vybudována a začít sloužit ještě v letošním roce. Bude přínosem pro nás všechny, protože v případě potřeby přijede sanitka s odbornou pomocí v kratším čase než dosud. S pražskou záchrannou službou, s její technikou a vybavením se můžete seznámit také na akci Bezpečná třináctka, která se koná 18. dubna po celé odpoledne na Slunečním náměstí před radnicí.

Přijďte se podívat!

Ing. David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz