Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příjemný den mezi mladými

My, senioři – veteráni, kteří patříme mezi zakládající členy volejbalu ve Stodůlkách, jsme byli pozváni na turnaj Veteran Volejbal Cup 2014. Samozřejmě jako diváci a fandové, abychom viděli, jak se hraje volejbal nyní, s odstupem šedesáti i více let. Díky organizátorům tohoto turnaje Jaroslavu Matýskovi a Jarce Kudrnové jsme si užili příjemný den mezi mladými a zavzpomínali na naše mládí. Pan Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13, se nám postaral o dopravu. I jemu patří náš dík.

Radost nám udělaly také milé dárky a výborné pohoštění. Přejeme, aby se příští turnaj opět vydařil.

Za pozvané seniory Hana Herčíková