Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vážený STOPe

Děláš mi radost od samého svého narození tím, že máme informace o našem okolí, a to informace čím dál lepší, jaký jsi ty sám. Čím dál  kvalitnější a působivější – nový kabátek, kvalitní tisk, zajímavá fota a hlavně aktuální informace (mohu srovnat např. s Hobuletem P7). Naše sídliště je pohodlné a hezké a až na pár nepříjemností s parkovacími místy, které jsou všude v Praze, se v něm prima bydlí. Nedávno jsem zaznamenala maličkost, která některé „cizí“ návštěvníky trápí už déle. Pro lepší orientaci by se mohlo zlepšit označení ulic. Asi k tomu přispívá i mnoho nových fasád, na které se už tabulky se jmény neupevní. Ale možná, že by to šlo jednoduše napravit. Děkuji za pozornost a přeji STOPu a jeho redakci stále tolik zajímavých, informujících a prostě dobrých dalších let.

Zdenka Buriánová, Fantova ulice


Kontrola označení ulic příslušnými tabulemi se průběžně provádí. Při zjištění chybějících uličních tabulí zasíláme požadavek na jejich zajištění a instalaci na živnostenský a občansko-správní odbor pražského magistrátu. Nyní ale probíhá na dodavatele smaltovaných uličních tabulí výběrové řízení. Našemu požadavku bude vyhověno po jeho uzavření.

Liběna Škrabalová, občansko-správní odbor