Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala za krásný zážitek při jazzovém koncertu Evy Emingerové. Koncert se konal v polovině ledna v obřadní síni radnice a byl především neformálním poděkováním členům volebních komisí. Ti ale nebyli jediní, kdo si tento žánr přišel poslechnout. Věřím, že děkuji za všechny zúčastněné.

Alena Dušková