Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Základní problém je v metropolitním plánu

Slýcháme i čteme výzvy věnovat se intenzivně tzv. metropolitnímu (územnímu) plánu Prahy. Základní problém je, že připravovaný metropolitní plán je založen mimo jiné na zahušťování stávající výstavby s cílem snížit zábory zemědělské půdy a potřeby budování technické infrastruktury. Podle zadání schválené Zastupitelstvem hlavního města Prahy, o nadšení týmu připravující metropolitní plán pro zahušťování nemluvě.

Není problém, pokud se zastavuje někdejší, dnes opuštěný průmyslový areál, jako je tomu v nedaleké Waltrovce. Tragédií je, pokud se zahušťují již dokončená sídliště a vilové čtvrti. Sídliště Prahy 13 byla před lety postavena pro vysoký počet obyvatel na ne příliš velké ploše. Další výstavba by zde měla mít jednoznačně „Stop!“ Soukromí investoři ale dál naše sídliště zahušťují stavbou dalších bytových, kancelářských a jiných budov. Proti takovým záměrům v Praze 13 byla již řada bouří, viz prosazení výstavby tzv. Prokopského vrchu, Dvojčat, Luka Living u stanice metra Luka či proti záměru stavět dvojici věžáků u obchodního centra Lužiny. Od pana starosty Davida Vodrážky se vesměs dozvídáme: „Příslušný pozemek je v soukromém vlastnictví, záměr není v rozporu s územním plánem Prahy, investor splňuje všechny státem předepsané normy, takže s tím mnoho dělat nemůžeme.“ Tedy, vedení Prahy 13 může sypat písek do soukolí schvalovací mašinérie, výsledkem ale bývá jen určité oddálení realizace příslušné investice, například Dvojčat.

Příprava metropolitního plánu je příležitostí, aby se stanovila ucelená sídliště i vilové čtvrti jako území, kdy další výstavbu metropolitní plán nepřipouští. Nic takového ale nehrozí. Naopak, metropolitní plán je připravován mimo jiné na zásadě zahušťovat stávající výstavbu včetně výstavby na sídlištích a ve vilových čtvrtích, kde je výstavba již beztak nadměrně hustá. To v roce 2012 prosadil tehdejší viceprimátor zodpovědný za územní plán Prahy Tomáš Hudeček a pokračují v tom Matěj Stropnický a nyní Petra Kolínská. Kdyby jim ti, kdo volají po co nejširší diskuzi k metropolitnímu plánu Prahy vysvětlili, že zahušťování sídlišť a vilových čtvrtí v nich vážně zhoršuje životní prostředí a přesvědčili je, aby od této zhoubné praxe odstoupili a naopak v metropolitním plánu postavená sídliště a vilové čtvrti stanovili jako území se zákazem další výstavby, udělali by pro občany nejen v Praze 13 mnohem víc. Diskuze k budoucí podobě obchodního centra Paprsek je jistě užitečná. Ale na praktické bezmoci vedení jednotlivých městských částí Prahy proti developerské zvůli mnoho nezmění.

Jan Zeman, zastupitel KSČM