Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Aby byl počítač kamarádem

Starosta městské části David Vodrážka ve středu 13. března symbolicky otevřel dovybavenou počítačovou učebnu pro seniory v Lukáši. Díky finančním prostředkům, které jim poskytla městská část, ve výši 65 tisíc korun byla počítačová učebna posílena o dalších 10 stolních počítačů.

Mezi našimi seniory je o výuku PC dovedností velký zájem, protože si uvědomují, že pokud ho umí dobře ovládat, může být počítač jejich vynepostradatelným přítelem. Je již běžnou praxí, že zvládají Word, internet, dokáží si založit e-mailovou schránku...

Naši starší spoluobčané dnes mají ve středisku sociálních služeb k dispozici dvacet komputerů. Podpora výuky na počítačích ze strany městské části a Střediska sociálních služeb Prahy 13 má za cíl zvyšovat počítačovou gramotnost u seniorů tak, aby se pro ně počítač stal prostředkem pro získání informací, které mohou využít v běžném životě, pro své koníčky nebo pro vzájemnou komunikaci. Více informací o počítačových kurzech naleznete na www.sssp13.cz.

Michala Králová