Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Psi a agility hřiště

S příchodem jara přibývá dotazů a dopisů, které se týkají psů a také tzv. agility hřiště. Ze dvou dopisů a odpovědí zaslaných pisatelům odborem kancelář starosty vybíráme:

Od doby, co máme dcerku, nás velmi trápí přemíra psích mazlíčků a jejich nevychovaných páníčků, kteří je nechávají volně pobíhat vždy a všude, někdy dokonce i přímo na dětských hřištích. Již jsem se s tím osobně několikrát setkala. V pondělí 4. února jsem byla s dcerkou opět ve velmi nepříjemné situaci v Centrálním parku... Přiběhli k nám dva velcí psi a stáli mé dvouleté holčičce 15 centimetrů před obličejem!... Mám zvířata ráda, ale neukázněnost jejich majitelů mne nenechává vůbec klidnou.

Pokud je mi dobře známo, tak v provozním řádu Centrálního parku je volné pobíhání psů zakázáno. Proč to tedy není kontrolováno a pokutováno? Hlídá to vůbec někdo? Proč nejsou na více místech umístěné cedule s upozorněním/piktogramem? Jak se má člověk s dítětem v takovém parku cítit bezpečně? Je pes opravdu víc než dítě?

V červenci roku 2015 jsme navrhli Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) vymezení zón pro volné pobíhání psů a mimo tyto zóny jsme navrhli pohyb psů pouze na vodítku. V té době byla připravována vyhláška, která by pohyb psů na veřejných prostranstvích upravovala. Vyhlášky vydává MHMP, ale tato nebyla vydána nikdy. Z toho plyne, že volné pobíhání psů v Centrálním parku Prahy 13 zakázáno není. Centrální park jako takový žádný zvláštní návštěvní řád nemá a zákaz vstupu se psy je pouze na vymezených a označených místech. Jedná se především o dětská hřiště, kde je to uvedeno v návštěvním řádu, a také o piknikovou loučku pod Severní alejí, kde jsou na oplocení umístěny zákazové piktogramy. Pokud někdo na tato místa psy pouští, je plně v kompetenci Městské policie i Policie ČR tyto majitele psů pokutovat. Do budoucna je v plánu vybudování další piknikové loučky, kam by byl vstup se psy opět zakázán.

Matně si vzpomínám, že asi v prosincovém vydání STOPu vyšla informace o stavbě psího hřiště na agility, mělo být dokončeno do konce roku 2018. Další informace, zda se tak stalo, se ke mně nedostala. Můžeme s pejsky hřiště už někde vyhledat?

V roce 2018 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Byl nakoupen materiál a stavba byla zahájena. Tato investiční akce nemohla být do konce roku dokončena z důvodu zpožděné dodávky cvičebních prvků pro psy z USA. Ty byly dodány až na konci listopadu 2018 a v tu dobu nastaly k dokončení stavby nevhodné klimatické podmínky. Rada městské části Praha 13 proto schválila prodloužení termínu a uzavření dodatku ke smlouvě. Stavba pokračuje a bude dokončena do poloviny roku 2019.

-red-