Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavební práce na letišti

Vážená redakce,

vím, že letiště nespadá do naší městské části, ale slyšela jsem, že tam mají probíhat stavební úpravy. Máte k tomu, prosím, nějaké informace?

Helena Vašková

Vámi požadované informace můžete najít na webových stránkách Letiště Václava Havla Praha nebo je získáte od kompetentních pracovníků letiště. Do naší redakce přišla tisková zpráva vydaná Letištěm Praha, která se plánovaných stavebních úprav týká. Vyplývá z ní, že na Letišti Praha by v budoucnu měly proběhnout rozsáhlé stavební úpravy, které výrazně změní jeho podobu. Celková přeměna dopravního řešení v okolí terminálů, dostavba Terminálu 2 a realizace nových objektů a přilehlých veřejných prostranství bude znamenat jednu z největších investic do nové infrastruktury za posledních více než deset let. Až do 11. června mají cestující a návštěvníci letiště možnost zhlédnout výstavu návrhů na architektonické řešení nového veřejného prostoru před rozšířeným Terminálem 2, který zahrnuje dva nové parkovací domy, nový páteřní spojovací objekt a tzv. Plazu, tedy venkovní prostor před budoucím terminálem. Další aktuální informace naleznete na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

-red-