Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Toulky Brdskými lesy kolem zajímavých památek

Vlakem dojedete ze Smíchovského nádraží do Dobřichovic, odkud se vydáte po modré na Hvíždinec. Ta vás dovede do části zvané Brunšov s vilami z první republiky. Mnohé jsou nádherně opravené včetně rozlehlých zahrad. Brunšov byl založen jako zahradní město s výhradně letními vilami. Obyvateli bývaly osobnosti z řad českých právníků, továrníků, obchodníků či lékařů. U vily čp. 105 najdete dvě pamětní desky se jmény malířky Zdenky Braunerové a generála Pellé. Měl zde vilu i generál Jan Syrový. Generál Pellé se v Praze oženil, vzal si za ženu Jarmilu, neteř malířky Zdenky Braunerové. Voják a diplomat francouzského původu generál Pellé se stal v roce 1919 velitelem vojenské mise v ČSR. V době maďarské krize byl jmenován prezidentem T. G. Masarykem prvním náčelníkem hlavního štábu čs. armády. Česká malířka a grafička Zdenka Braunerová je známá svými umělecko- řemeslnými výrobky (malované sklo a keramika) a grafickými úpravami knih jejích přátel. Odtud doporučujeme nedbat na modrou značku a rovně se projít ulicí Krajníkovou. Potom se vrátit na modrou a pokračovat po ní do kopce krajem lesa až dojdete kolem dvou studánek na vrch Hvíždinec. Název vznikl údajně podle hvizdu káňat a jiných opeřených dravců. KČT na toto místo přivedl první turisty již kolem roku 1890 a kvůli vyhlídce zde nechal vykácet pruh lesa. Z vyhlídky vidíte na tok Berounky a kromě Dobřichovic i další obce – např. Řevnice, Lety, Třebáň Zadní i Hlásnou, Rovinu. Dál po modré dojdete lesy na rozcestí U Šraňku, odtud stále po modré dojdete až na rozcestí U Trojáku. Z něj dál po červené a krásnou hřebenovou cestou dojdete až na Skalku nad Mníškem pod Brdy. Zdejší barokní areál s kostelíkem Sv. Máří Magdaleny, klášterem, poustevnou a křížovou cestou se 14 zastaveními dal postavit roku 1692 Servác Ignác Engel z Endelsflussu po velké morové epidemii, která se nevyhnula ani jeho rodině. Stavitelem byl Kryštof Dienzenhofer.

Řád františkánů spravoval Skalku, která se stala oblíbeným poutním místem, až do konce 2. světové války. Těžba železné rudy ovšem narušila statiku, z kláštera byla sejmuta střecha a areál chátral. Dnes je částečně opravena kaple i klášter, který byl prakticky znova postaven na zbytcích základů. Křížová cesta je opravena po stavební stránce, ale chybí výzdoba. Dál se vydejte po červené hřebenovkou rozsáhlými lesy kolem Červeného kříže. Ten je opředen pověstí – do krásné lesníkovy dcery se zamiloval lesní mládenec, ale jeho láska nebyla opětována. Zmocnil se dívky násilím, ta se z toho pomátla a brzy zemřela. Mládenec uprchl. Jako stařec, hnán zlým svědomím, se sem vrátil a oběsil se. Kolem kříže dojdete na rozcestí Červený kříž, od něj půjdete po žluté svatojakubskou cestou k dalšímu rozcestí Jezero. Zde pokračujte dolů po modré lesem do Haloun a dál až do Svinař, kde půjdete kolem opravovaného zámečku. Na jeho místě stávala tvrz ze 14. století. V roce 1766 nechal Antonín Maschek z Maasburgu vystavět zámek se zahradou s parkem. V roce 2003 ho koupila rodina Nosků, která už 11 generací hospodaří ve Svinařích. Snaží se obnovit tradici svinařského dvora. Dále po modré dojdete na křižovatku do Litně. V novorenesanční kapli s hrobkou z roku 1888 jsou uloženy ostatky rodiny Daubků. V roce 1994 zde byla uložena urna s ostatky operní pěvkyně Jarmily Novotné (provdané Daubkové) po jejich převozu z New Yorku. Pokračujte po zelené cestičkou mezi poli až do Bělče, kterou projdete. Mezi poli dojdete do Zadní Třebáně k nádraží, odkud dojedete do Prahy. Pro asi 25 kilometrový výlet jsem použila mapu KČT č. 36 – Okolí Prahy západ. Zdrávi došli!

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan